Preskočiť na obsah

Zhodnoťte svoje peniaze s výnosom 9,3 % ročne.

Dlhopisy zaistené nehnuteľnosťami s mesačne vyplácaným výnosom.
Investujte už od 5 000 €.
Koľko chcete vložiť:
Koľko chcete vložiť
20 000
20 000
My vám vyplatíme
Každý mesiac vám vyplatíme:
Každý mesiac
-
Celkom za dobu viazanosti vám vyplatíme:
Za celé obdobie
-
Po skončení viazanosti 30.04.2026 vám celú investovanú sumu vrátime.
invest-chlap-do-bannera

Ručenie nehnuteľnosťami

Za vydané dlhopisy ručíme konkrétnymi nehnuteľnosťami z nášho portfólia, nie budúcimi projektami a víziami.

Garantovaný výnos

Výnos vo výške 9,3 % ročne je garantovaný a je nezávislý od vývoja cien nehnuteľností a inflácie.

Pravidelné vyplácanie

Pravidelne každý mesiac vám priamo na váš bankový účet vyplatíme už zdanený čistý výnos.

Bez poplatkov

Neplatíte žiadne vstupné ani výstupné poplatky. Peniaze budete zhodnocovať okamžite, bez zbytočných nákladov.

Pre viac informácií alebo záujme investovať nás kontaktujte

Samuel Pavličko

  +421 948 412 360

samo-1

Skúsenosti našich investorov

S pánom Fodorom sa poznáme už dlhšie. Pred rokom ma oslovil s ponukou investovania a môžem povedať, že som spokojný.

Milan
★ ★ ★ ★ ★

Dobrý deň, som spokojný, všetko je tak, ako sme sa dohodli.

Andrej
★ ★ ★ ★ ★

Zaujímavý projekt, ktorý má hlavu aj pätu. Taktiež ceníme profesionálny prístup pána Pavlička, ktorý nás všetkým previedol od prvého telefonátu až po podpisovanie zmluvy.

Peter a Alena
★ ★ ★ ★ ★

Môj prvotný úmysel bol využiť služby financovania na získanie investičnej nehnuteľnosti. Nakoniec som investovala priamo do služby. Oslovil ma vyšší výnos a rovnaké zabezpečenie.

Jana
★ ★ ★ ★ ★

Zabezpečenie bolo pre mňa vždy prioritou. V tomto prípade ma potešil aj zaujímavý výnos. Môžem len odporučiť.

Vladimír
★ ★ ★ ★ ★

Vyhovuje mi vyplácanie každý mesiac, výška výnosu a rovnako tak bezpečnosť investície.

Peter
★ ★ ★ ★ ★

O nás

Obchodom s nehnuteľnosťami sa v rámci skupiny BizPartner Group venujeme už viac ako 15 rokov. Za ten čas sme v tejto oblasti vyvinuli obchodný model, vďaka ktorému s nehnuteľnosťami obchodujeme nielen bezpečne, ale aj nadštandardne výnosne. Pre pokrytie dopytu a dlhodobo rastúceho objemu obchodov, spolupracujeme aj s externými investormi.

Až 40 % našich investorov v roku 2023 navýšilo svoju investíciu u nás.
uvodzovky

Často sa nás pýtajú

Ako presne sú dlhopisy zabezpečené nehnuteľnosťami?

Za splatenie celej dlhopisovej emisie ručíme prostredníctvom záložných práv zriadených ku konkrétnym nehnuteľnostiam z nášho portfólia.

V každom okamihu hodnota založených nehnuteľností presahuje 120 % hodnoty upísaných dlhopisov, čo predstavuje skutočnú hmotnú garanciu voči peniazom, ktoré sme od našich investorov prijali.

Je úroková sadzba 9,3 % garantovaná?

Pre naše dlhopisy platí pevná úroková sadzba 9,3% ročne z nominálnej hodnoty dlhopisu. Držitelia dlhopisov majú nárok na úrok odo dňa nasledujúceho po vydaní dlhopisu až do momentu kým vám na konci doby viazanosti vrátime celú investovanú sumu. Úrok je vyplácaný držiteľom dlhopisov pravidelne každý mesiac.

Aké záruky a právnu ochranu majú investori?

K nehnuteľnostiam, ktoré slúžia držiteľom dlhopisov ako záruka a garancia ich investícií, je zriadené samostatné záložné právo v prospech ich spoločného zástupcu. Ten je oprávnený nad nehnuteľnosťami držať kontrolu a v prípade akýchkoľvek problémov záložné právo priamo uplatniť, nehnuteľnosti speňažiť a prostriedky použiť výhradne v prospech držiteľov našich dlhopisov.

Toto nastavenie poskytuje investorom ochranu a zaisťuje, že ich záujmy sú vždy zastúpené a ich investície zabezpečené.

Nehnuteľnosti založené v prospech investorov

Prevádzková budova (25 apartmánov) a pozemky v Banskej Štiavnici, zapísané na liste vlastníctva č. 6938, katastrálne územie 801 470 - Banská Štiavnica

Nebytový priestor č. 23 - apartmán v novostavbe Mr.Box v Poprade, zapísaný na liste vlastníctva č. 7209, katastrálne územie 848 174 - Poprad

4 izbový byt v Lučenci, zapísaný na liste vlastníctva č. 6842, katastrálne územie 833 673 - Lučenec

1 izbový byt v Krompachoch, zapísaný na liste vlastníctva č. 1628, katastrálne územie 829 307 - Krompachy

Pozemok so stavebným povolením na výstavbu rodinného domu v obci Báč pri Šamoríne, zapísaný na liste vlastníctva č. 501, katastrálne územie 800 406 - Báč

Rodinný dom a pozemky v obci Komjatice, zapísané na listoch vlastníctva č. 1287 a 685,  katastrálne územie 826 073 - Komjatice

Rodinný dom v Čiernej Lehote, zapísaný na liste vlastníctva č. 800, katastrálne územie 809 560 - Čierna Lehota

Kto za touto dlhopisovou emisiou stojí?

Za dlhopismi stoja odborníci zo slovenskej skupiny BizPartner Group, ktorá je v oblasti finančných služieb, obchodovania s nehnuteľnosťami a realitného developmentu aktívna už od roku 2007. Na jej čele stojí zakladateľ a dlhoročný CEO skupiny Ing. Martin Fodor.

Ako bude môj výnos z dlhopisov zdanený?

Na účet vám budeme pravidelne každý mesiac odosielať už zdanený čistý výnos. Tento príjem už nie je potrebné uvádzať v daňovom priznaní. Zrážkovú daň z vyplateného výnosu odvedieme priamo v čase výplaty výnosu. Sadzba je 19 % bez ohľadu na výšku príjmu. Zdravotné odvody sa z takéhoto príjmu neplatia.

Ako prebieha investičný proces a aká dokumentácia je potrebná?

Ak máte záujem o kúpu našich dlhopisov, telefonicky alebo osobne si s vami prejdeme všetky podrobnosti a informácie o investícii. 

Následne vyplníte jednoduchý online formulár s vašimi osobnými údajmi, výškou plánovanej investície a elektronicky podpíšete potrebné zmluvy. Súčasťou procesu bude aj online overenie vašej totožnosti, po ktorom Vám obratom odošleme obojstranne podpísanú zmluvu, v zmysle ktorej môžete zrealizovať investíciu. 

Po prijatí investície na náš účet vám originály dlhopisov doručíme alebo do vlastných rúk odovzdáme.

Takmer 4 miliardy vo firemných dlhopisoch

Slováci majú vo firemných dlhopisoch investované takmer 4 miliardy eur. Množstvo dlhopisov však nie je zaistených konkrétnym majetkom, čo predstavuje riziko v prípade problémov so splácaním. Zároveň pri väčšine dlhopisov emitenti vyplácajú výnosy až na konci emisného obdobia, prípadne raz ročne, čo z nich robí pre mnohých investorov pomerne neatraktívny investičný nástroj.

Riešením sú zaistené dlhopisy

U nás, vďaka povahe nášho podnikania, dokážeme nastaviť emisné podmienky tak, že odstraňujeme slabé miesta firemných dlhopisov. Naše dlhopisy sú od prvého momentu a po celú dobu trvania investície zabezpečené konkrétnymi nehnuteľnosťami, zároveň vieme priniesť atraktívny výnos, ktorý vyplácame každý mesiac.

Radi by ste s nami investovali?

Neváhajte nás kontaktovať, prípadne nás navštívte osobne v niektorej z našich pobočiek v Bratislave, Poprade alebo Prahe.

Napísali o nás

hnonline-normal

Nákup dlhopisov bez zbytočného rizika? Peniaze zaistené nehnuteľnosťami lákajú čoraz viac investorov...

Prečítať viac

cas-normal

Dlhopisy sa na Slovensku stávajú čoraz populárnejšou formou investovania. Ako si pri vysokej miere zabezpečenia zaistiť aj mesačný príjem?

Prečítať viac

sme-normal

Skupina BizPartner Group, ktorá za 15 rokov vytvorila inovatívne riešenia v oblasti realitného sektora, oznamuje ďalší krok v rámci svojej strategickej cesty...

Prečítať viac

bratislavaden-normal

Slovenská skupina BizPartner Group, sa už niekoľko rokov teší záujmu investorov hlavne vďaka nadštandardne bezpečným podmienkam investovania...

Prečítať viac

pravda-normal

Atraktívny ročný výnos s bezkonkurenčným 120 % zaistením každého eura prinášajú dlhopisy skupiny BizPartner Group...

Prečítať viac

sita-normal

Fixný výnos až 9,3 % ročne, vyplácanie každý mesiac, viazanosť len 24 mesiacov a bezkonkurenčné 120 % zaistenie každého jedného eura...

Prečítať viac

Slovensko
Office Bratislava
Podkolibská 2947/24A
831 01 Bratislava
Office Poprad
Dlhé hony 5031/6
058 01 Poprad
Česká republika
Office Praha
Plynární 1617
Budova Visionary
170 00 Praha 7

S investíciou do dlhopisov sú všeobecne spojené riziká. Viac o spôsoboch, akými ich minimalizujeme, nájdete v emisných podmienkach. Informácie uvedené v emisných podmienkach by mali byť záujemcami pred rozhodnutím investovať starostlivo vyhodnotené.

Spoločnosť BizPartner Investments, j. s. a., so sídlom na Dlhé hony 5031/6, Poprad 058 01, IČO: 53 095 731 (ďalej len „Fond“) je registrovaným samosprávnym alternatívnym investičným fondom. Akcie Fondu je možné distribuovať len profesionálnym investorom (§ 8a ods. 2 až 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch, v znení neskorších predpisov) a za podmienok uvedených v § 31d zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, v znení neskorších predpisov, aj kvalifikovanému investorovi, ktorého výška investície do takéhoto fondu je aspoň 100 000 eur. Hodnota investície do Fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť takto pôvodne investovanej sumy. S investíciou do Fondu je spojené riziko straty investície. Fond nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.